Jesteś tutaj: Bip -> Kategoria: Akty Prawne
Zarządzenie Nr 2/2022
Print Friendly, PDF & Email

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku z dnia 14 kwietnia 2022 r. Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 88/2022
Print Friendly, PDF & Email

Zarządzenie Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z 06.04.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych Zarządzenie Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z 06.04.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata nastanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych

Uchwala dotycząca wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, rozmiaru zniżek oraz zwolnień od realizacji pensum
Print Friendly, PDF & Email

Uchwała Nr XII/112/15 rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, […]

Uchwała dotycząca wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród oraz wynagrodzenia za godzin ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Print Friendly, PDF & Email

Uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym […]

Uchwały o utworzeniu placówek
Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA NR XLIV/361/06 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 04 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu sieci publicznych przedszkoli w Otwocku UCHWAŁA NR XXI/125/08 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 8 kwietnia 2008r, w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/361/06 z dnia 04 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w Otwocku UCHWAŁA NR VIII/39/99 RADY […]