Zarządzenie nr 7/2021 Dyr.OM z dn. 01.12.2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

Zarządzenie nr 7/2021 Dyr.OM z dn. 01.12.2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie do pobrania: Zarządzenie nr 7/202