Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego
Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o naborze Klauzula informacyjna Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie_-_pkt_6_ppkt_9_ogłoszenia Oświadczenie_-_pkt_6_ppkt_678_ogłoszenia Oświadczenie_-_pkt_12_ogłoszenia Informacja o wyniku naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy Głównej Księgowej
Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie 02.01.2023r. klauzula informacyjna – rekrutacja Dokumenty do pobrania: oświadczenie (pkt 6 ppkt 6,7,8 ogłoszenia) oświadczenie (pkt 6 ppkt 9 ogłoszenia) oświadczenie (pkt 6 ppkt 12 ogłoszenia) Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne Informacja o wyniku naboru