Zarządzenia Prezydenta Miasta
Print Friendly, PDF & Email

Rok 2024

Zarządzenie nr 127/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie powołania Zespołu doradczego ds./ oceny kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów otwockich szkół podstawowych

Zarządzenie nr 98/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 maja 2024 roku

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, G. Narutowicza 275

Zarządzenie nr 78/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 kwietnia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznej szkole

Zarządzenie nr 70/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie określenia szczegółów dotyczących warunków i trybu dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w publicznych placówkach

Zarządzenie nr 69/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 „ Grymuś” w Otwocku, ul. Karczewska 27a

Zarządzenie nr 42/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 04 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu nr 16 „Grymuś”

Zarządzenie nr 33/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu

Zarządzenie nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie nr 15/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie nr 16/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 17/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock w roku szkolnym 2023/2024

Rok 2023

Zarządzenie nr 298/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia zastępującego p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II mieszczącej się w Otwocku przy ul. Narutowicza 275 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 297/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” mieszczącej się w Otwocku przy ul. Majowej 267 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 296/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 20 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Majowej 230 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 295/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka mieszczącego się w Otwocku przy ul. Komunardów 4 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 294/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 17 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 293/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 16 „Grymuś” mieszczącego się w Otwocku przy ul. Karczewskiej 27A w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 292/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 15 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Majowej 44 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 291/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 12 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Batorego 34 w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie nr 290/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 10 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 6 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 289/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 6 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Kubusia Puchatka 28 w czasie jego nieobecności Zarządzenie 289-2023 z dn. 29.11.2023

Zarządzenie nr 288/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 4 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Dwernickiego 1 w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 287/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola nr 3 mieszczącego się w Otwocku przy ul. Jodłowej 14 w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie nr 273/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 213/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 23.08.2023 r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44

Zarządzenie nr 212/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 23.08.2023 r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. M.E. Andriollego w Otwocku,
ul. Ambasadorska 1

Zarządzenie nr 211/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 23.08.2023 r.

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

Zarządzenie nr 210/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 23.08.2023 r.

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku,
ul. Żeromskiego 235

Zarządzenie nr 205/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 18.08.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 191/2023 Prezydenta Miasta Otwocka dotyczące powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka nr 191 z dn. 26.07.2023 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 177/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 14.07.2023

W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 15 w Otwocku ul. Majowa 44 Zarządzenie nr 177-2023 z dn. 14.07.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora P 15 w Otwocku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka nr 171/2023

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 155/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19.06.2023

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu. Zarządzenie nr 155-2023 z dn. 19.06.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na dyrektora P. nr 15

Zarządzenie nr 138/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 02.06.2023 r

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym Przedszkolu nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44 Zarządzenie nr 138-2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu.

Zarządzenie nr 133/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01.06.2023 r

W sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. G. Narutowicza 275 Zarządzenie nr 133 z dnia 1.06. 2023 w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w szkole Podstawowej nr 9

Zarządzenie nr 132/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01.06.2023 r

W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. M.E. Andriollego w Otwocku, ul. Ambasadorska 1. Zarządzenie nr 132 z dnia 1.06. 2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6.

Zarządzenie nr 131/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01.06.2023 r

W sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235 Zarządzenie nr 131 z dnia 1.06. 2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8.

Zarządzenie nr 130/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01.06.2023 r

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Przedszkolu nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44 Zarządzenie nr 130 z dnia 1.06. 2023 w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora
w Przedszkolu nr 15.

Zarządzenie nr 123/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18.05.2023 r.

W sprawie powołania Zespołu doradczego ds. oceny kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów otwockich szkół podstawowych.

 Zarządzenie nr 114/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12.05.2023 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych.

Zarządzenie nr 102/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 27.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych

Zarządzenie nr 33/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2023 roku

W sprawie udzielenia rekomendacji do wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w szkołach podstawowych, przedszkolach i Żłobku Miejskim w Otwocku, dla których to jednostek organem prowadzącym jest Gmina Otwock.

Zarządzenie nr 32/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08 lutego 2023 r.

W sprawie określenia szczegółów dotyczących warunków i trybu dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock

Zarządzenie nr 16/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie nr 10/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenia nr 8/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie nr 9/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 styczna 2023 r.

W sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 8/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 styczna 2023 r.

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie nr 7/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 styczna 2023 r.

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Rok 2022

Zarządzenie Nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.01.2022 r.

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.01.2022 r.

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zarządzenie Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.02.2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 36/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie określenia szczegółów dotyczących warunków i trybu dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock

Zarządzenie Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 63/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14.03.2022 r.

w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

Zarządzenie Nr 71/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23.03.2022 r.

w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, im. Józefa Poniatowskiego 47/49

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06.04.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 92/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 17 w Otwocku, ul. Czaplickiego 7

Zarządzenie Nr 93/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 w Otwocku, ul. Batorego 34

Zarządzenie Nr 94/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10,,Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6

Zarządzenie Nr 95/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku, ul. Komunardów 4

Zarządzenie Nr 96/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28

Zarządzenie Nr 97/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku, ul. Andriollego 76

Zarządzenie Nr 98/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230

Zarządzenie Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29.04.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr 136/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.05.2022 r.

w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów otwockich szkól podstawowych

Zarządzenie Nr 137/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.05.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267

Zarządzenie Nr 138/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.05.2022 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr 147/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7.06.2022 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. oceny kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów otwockich szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 148/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7.06.2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwocka na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie Nr 153/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13.06.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego 66

Zarządzenie Nr 165/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6

Zarządzenie Nr 166/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 12 w Otwocku, ul. Batorego 34

Zarządzenie Nr 167/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Otwocku, ul. Czaplickiego 7

Zarządzenie Nr 168/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku, ul. Komunardów 4

Zarządzenie Nr 169/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28

Zarządzenie Nr 170/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267

Zarządzenie Nr 171/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku, ul. Andriollego 76

Zarządzenie Nr 172/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego 66

Zarządzenie Nr 174/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 184/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230.

Zarządzenie nr 200/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230

Zarządzenie Nr 210/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego 66

Zarządzenie Nr 211/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego 66

Zarządzenie Nr 212/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata podstawowych na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230

Zarządzenie Nr 213/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230

Zarządzenie Nr 216/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26.08.2022 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

Zarządzenie nr 290/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kingi Kosiarek, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rok 2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19.01.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Realizacji Projektu pn. „Otwarte Szkoły Otwocka”.

Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19.01.2021 r.

Dotyczy: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.01.2021 r.

Dotyczy: uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku w postaci monitoringu oraz uzgodnienie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować.

Zarządzenie Nr 20/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.02.2021 r.

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zarządzenie Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15.02.2021 r.

Dotyczy: uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenem wokół Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku w postaci monitoringu oraz uzgodnienie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować.

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 r.

Dotyczy: ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 45 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku

Zarządzenie Nr 45A/2021 Prezydenta Miasta Otwocka a dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie odwołania Pani Doroty Dworak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

Zarządzenie Nr 46/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 marca 2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

Zarządzenie NR 64/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku

Zarządzenie nr 67/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie powołania Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku

Zarządzenie Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49

Zarządzenie Nr 97/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Otwocku ul. Jodłowa 14

Zarządzenie nr 117/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2021 roku

Dotyczy: określenia szczegółów dotyczących warunków i trybów dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli – Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Zarządzenie nr 124/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2021 roku

Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku.

Zarządzenie nr 125/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2021 roku

Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Otwocku.

Zarządzenie nr 126/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2021 roku

Dotyczy: powołania Zespołu doradczego ds. oceny kandydatów do przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.

Zarządzenie nr 127/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2021 roku

Dotyczy: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla wybitnych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.

Zarządzenie nr 128/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2021 roku

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Nr 342/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6.

Zarządzenie Nr 138/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49

Zarządzenie Nr 139/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Otwocku, ul. Jodłowa 14

Zarządzenie Nr 155/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Otwocku, przy ul. Jodłowej 14

Zarządzenie Nr 176/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku, ul. Karczewska 14/16.

Zarządzenie Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28.

Zarządzenie Nr 182/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31.

Zarządzenie Nr 183/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczakowskiej w Otwocku, ul. Słowackiego 66.

Zarządzenie Nr 184/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Otwocku, ul. Dwernickiego 1.

Zarządzenie Nr 185/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 6 w Otwocku, ul. Kubusia Puchatka 28.

Zarządzenie Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 17 w Otwocku, ul. Czaplickiego 17.

Zarządzenie Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku, ul. Komunardów 4.

Zarządzenie Nr 188/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 20 w Otwocku, ul. Majowa 230.

Zarządzenie Nr 189/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9, im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275.

Zarządzenie Nr 190/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 i. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul. Majowa 267.

Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49

Zarządzenie Nr 197/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 198/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6

Zarządzenie Nr 250/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16.11. 2021 r.

w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku poprzez zastosowanie monitoringu

Zarządzenie Nr 251/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16.11. 2021 r.

w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 7 im. ‘’Batalionu Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku poprzez zastosowanie monitoringu

Zarządzenie Nr 252/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16.11. 2021 r.

w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku poprzez zastosowanie monitoringu

Zarządzenie Nr 253/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16.11. 2021 r.

w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku poprzez zastosowanie monitoringu