Jesteś tutaj: Bip -> Uchwały Rady Miasta
Uchwały Rady Miasta
Print Friendly, PDF & Email

Rok 2024

Uchwała nr XCVII/1049/24

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock

Uchwała nr XCVII/1048/24

w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock

Rok 2023

UCHWAŁA NR LXXVIII/819/23

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku. W sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku, ul Majowa 267 oraz publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku, ul Stefana Żeromskiego 235.

UCHWAŁA NR LXXVIII/838/23

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe.

UCHWAŁA NR LXXVIII/845/23

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.

UCHWAŁA NR LXXXIII/907/23

W sprawie określenia rodzajów oraz sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Rok 2022

Uchwała nr LXXIV/786/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2022r.

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała nr LXIX/762/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/639/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 
Uchwała Nr LXVII/740/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Uchwała nr LXVI/723/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/300/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, oraz nadania statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku.

 

Uchwała nr LXV/701/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Otwocka na rok szkolny 2022/2023

 

Uchwała nr LXI/665/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały LIX/639/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock.

 

Uchwała nr LIX/639/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jako Miasto Otwock.

 

Uchwała nr LVIII/635/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.

Rok 2021

Uchwała nr XLIX/517/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Otwocka na rok szkolny 2021/2022.

 

Uchwała nr XLII/408/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania firm doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r.  pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.