Adresy BIP placówek

Szkoła Podstawowa nr 1 http://sp1.oswiata-otwock.pl  
Szkoła Podstawowa nr 2 http://sp2.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 http://sp3.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 http://sp4.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 http://sp5.oswiata-otwock.pl  
Szkoła Podstawowa nr 6 http://sp6.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 7 http://sp7.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 8 http://sp8.oswiata-otwock.pl
Szkoła Podstawowa nr 9 http://sp9.oswiata-otwock.pl  
Szkoła Podstawowa nr 12    http://sp12.oswiata-otwock.pl
Przedszkole nr 3 http://p3.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 4 http://p4.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 6 http://p6.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 10 http://p10.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 12 http://p12.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 15 http://p15.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 16 http://p16.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 17 http://p17.oswiata-otwock.pl  
Przedszkole nr 18 http://p18.oswiata-otwock.pl
Przedszkole nr 20 http://p20.oswiata-otwock.pl