Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. finansowo - księgowych

 

Treść ogłoszenia

 

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie (pkt 6 ppkt 6,7,8 ogłoszenia)

oświadczenie (pkt 6 ppkt 9 ogłoszenia)

oświadczenie (pkt 6 ppkt 12 ogłoszenia)

 

Termin składania dokumentów - do dnia 13.08.2018 r. do godz. 09.00
na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, /05 – 400/ Otwock, pokój Nr 2 (sekretariat)

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru