Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo danych RODO


Podstawowe informacje:
Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje
dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest: Oświata Miejska w Otwocku Reprezentowana przez Dyrektora Panią Edytę Rosłaniec


Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 25.05.2018 jest:pan Aleksander Jaszczołt,

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
numer telefonu: 505899819.

Informujemy, że:
1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Oświaty adekwatnie do zakresu obowiązków.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Oświaty.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.