Od nowego roku szkolnego rusza projekt „Szkoła bliżej nauki”!

„Szkoła bliżej nauki” to projekt edukacyjny realizowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i 7 miast Mazowsza (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice). Uczestniczyć w nim będzie blisko 2000 uczniów i uczennic oraz ponad 160 nauczycielek i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie w szkołach warunków dla nauczania z wykorzystaniem metody badawczej.

Koszt projektu to 4 999 821,65 zł, który w 95% (4 733 416,65 zł) pokryty będzie z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Otwocku udział w programie biorą: Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 (obecnie Gimnazjum Nr 3). Dla 200 uczniów zrealizowane zostaną zajęcia w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach Kopernika (Majsternia, laboratoria) oraz prace z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pomogą uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności. Punktem kulminacyjnym będzie udział w projektach edukacyjno-badawczych, prowadzonych wspólnie z pedagogami i naukowcami. Wsparciem objęta zostanie też kadra pedagogiczna, dla której zorganizowane zostaną specjalne warsztaty i projekty badawcze. W każdej ze szkół doposażone zostaną pracownie przyrodniczo-matematyczne, a Centrum Nauki Kopernik przekaże opracowane przez CNK zestawy edukacyjne „Woda” oraz minikomputery do nauki programowania typu Micro:bit. Wartość łącznych nakładów w Otwocku to 249 699,50 zł. Wkład własny miasta to 13 600 zł, który wniesiony zostanie w postaci użyczenia sal lekcyjnych na prowadzone z uczniami zajęcia.

Inauguracja projektu zaplanowana jest na 22 września 2017 r. i będzie on trwał przez dwa lata.