Umowa z Centrum Nauki Kopernik podpisana! Będą nowe pracownie

7 marca Prezydent Miasta Otwocka podpisał z Centrum Nauki Kopernik umowę partnerską na realizację projektu „Szkoła bliżej nauki".

W ramach projektu 200 otwockich uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych i matematyczno-przyrodniczych. Szkoły doposażone zostaną w pracownie przyrody i mobilne interdyscyplinarne zestawy edukacyjne (Pudełko Woda) oraz informatyczne zestawy edukacyjne dostosowane do etapu kształcenia. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki podniosą swe kompetencje uczestnicząc w warsztatach oraz projektach edukacyjno-badawczych w Centrum Nauki Kopernik

Wartość projektu to 4 999 821,65 zł, z czego 249 699,50 zł to kwota przypadająca dla Miasta Otwocka. Dofinansowanie dla Otwocka wyniesie 236 099,50 zł, zaś wkład własny miasta w postaci kosztu udostępnienia sal lekcyjnych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych został określony na kwotę 13 600 zł. W Otwocku udział w projekcie wezmą Szkoły Podstawowe nr 6, 8, 12 oraz Gimnazjum nr 3.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przez Lidera (CNK) projekt wejdzie w fazę realizacji i ruszy w otwockich szkołach z nowym rokiem szkolnym.